عمل به نامه امیرالمومنین(ع) به مالک نیاز مبرم امروز جوامع اسلامی است

یکی از مراجع عظام تقلید گفت: نامه امیرالمومنین به مالک اشتر و یا نامه‌هایی که به دیگر کارگزاران حکومت اسلامی صادر… ...