بدمینتون قم در لیگ دسته اول تنها بر بازیکنان بومی اتکا کرد

قم - رئیس هیئت بدمینتون استان قم تأکید کرد بدمینتون قم در لیگ دسته اول تنها بر بازیکنان بومی اتکا کرد و هیچ یک از تیم های حاضر در مرحله نهایی چنین خصوصیتی نداشتند. ...