سرنوشت ریل‌های متروک قم چه می‌شود؟

مدیر کل راه آهن قم گفت: نمی توان همه ریل های متروک و بلااستفاده قم را بدون هیچ طرح کارشناسی و دقیقی جمع آوری کرد. ...