فعالیت ۵۸۳ پایگاه اوقات فراغت در استان قم

مسئول دبیرخانه غنی سازی اوقات فراغت جوانان از فعالیت 583 پایگاه اوقات فراغت در استان قم خبر داد. ...