ممنوعیت برداشت شورابه صنعتی از دریاچه نمک قم

در آیینی از مجموعه ۱۲جلدی تفسیر قرآن کریم با حضور آیت الله سبحانی رونمایی شد. ...