دستگاههای اجرایی از خدمات سازمان ثبت احوال بهره مند شدند

قم ـ ایرنا ـ مدیرکل ثبت احوال قم گفت: دستگاههای اجرایی استان برای احراز هویت ارباب رجوع خود به صورت برخط از خدمات سازمان ثبت احوال استفاده می کنند. ...