حال منابع طبیعی درکشور خوب نیست

قم - ایرنا - معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با تاکید بر اینکه حال منابع طبیعی در کشور خوب نیست گفت: 83 درصد مساحت ایران زیر نظر این سازمان است که دولت به تنهایی توان حراست از منابع ملی را ندارد. ...