۲ انتصاب جدید در شهرداری قم

شهردار قم با صدور احکام جداگانه‌ای سرپرست دو سازمان شهرداری قم را منصوب کرد. شعار سال: سید مرتضی سقائیان‌نژاد با صدور احکامی سید محمد موسوی منش را به عنوان سرپرست سازمان زیباسازی و وحید وزیری راد به سمت سرپرست سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری قم منصوب کرد. در متن احکام نامبردگان بر توسعه جایگاه علمی و مذهبی ...