مساجد همواره هویت انقلابی گری خود را حفظ کرده اند

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم بیان داشت: مسجد چهارمردان قم یکی از مساجدی است که توانسته با وجود گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی، همواره هویت انقلابی بودن خود را حفظ کند و به عنوان یک مسجد الگو برای دیگر مساجد باشد. شعار سال: رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم بیان داشت: ...