اجازه برداشت شورابه صنعتی از دریاچه نمک به روش تبخیری را نمی‌دهیم

قم - مدیر دفتر اکوسیستم‌های تالابی سازمان حفاظت محیط، زیست دریاچه نمک قم را دارای شرایط حساس و شکننده‌ دانست و گفت: اجازه برداشت شورابه‌های صنعتی از این تالاب به روش تبخیری را نمی‌دهیم. ...