تبدیل بازار کهنه قم به مرکز تولید صنایع دستی/ احداث موزه عاشورا

قم - معاون سازمان میراث فرهنگی گفت: تا کنون به صورت صحیح از ظرفیت بازار کهنه قم استفاده نشده که با مرمت و ساماندهی می‌تواند به عنوان مرکز بزرگ تولید صنایع دستی مطرح شود. ...