اعتبارات سال ۹۸ سازمان توسعه و عمران شهرداری قم تصویب شد

قم - ایرنا - بودجه پیشنهادی 2 میلیارد ریالی سازمان توسعه و عمران شهرداری قم در سال آینده در جلسه ای به ریاست استاندار قم تصویب شد. ...