نهضت سبز معابر سال ۹۸ در قم اجرا می شود

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم گفت : یکی از برنامه های سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری در سال ۹۸،… ...