دستگاههای اجرایی قم درساماندهی امور جوانان مسئولیت پذیر باشند

قم - ایرنا - استاندار قم با تاکید بر لزوم مسئولیت پذیری دستگاه های مختلف استان برای ساماندهی امور جوانان، گفت: اگر دستگاه های اجرایی هیچ سهمی در این زمینه نداشته باشند، حضور آنها در جلسه ساماندهی امور جوانان ضرورتی ندارد و تنها اتلاف وقت است. ...