سیمرغ درجه دو بر شانه های استاد علی نصیریان!

قم (پانا)- استاندار قم با درخواست از وزیر راه و شهرسازی برای ارائه مجوز زمین های ۴۸ و ۳۲ هکتاری پردیسان گفت: تامین زیرساخت های لازم برای این زمین ها که پشتیبان ساماندهی بافت فرسوده و بهسازی اطراف حرم مطهر هستند نیازمند مساعدت وزارت راه و شهرسازی است. دکتر بهرام سرمست استاندار قم در جلسه ...

استاندار قم: ساماندهی بافت فرسوده و بهسازی اطراف حرم مطهر نیازمند مساعدت وزارت راه و شهرسازی است

قم (پانا)- استاندار قم با درخواست از وزیر راه و شهرسازی برای ارائه مجوز زمین های ۴۸ و ۳۲ هکتاری پردیسان گفت: تامین زیرساخت های لازم برای این زمین ها که پشتیبان ساماندهی بافت فرسوده و بهسازی اطراف حرم مطهر هستند نیازمند مساعدت وزارت راه و شهرسازی است. دکتر بهرام سرمست استاندار قم در جلسه ...