سامانه الکترونیکی معرفی استاد راهنما و مشاور به دانشجویان راه‌اندازی می‌شود

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور گفت: سامانه الکترونیکی معرفی استاد راهنما و مشاور به دانشجویان راه‌اندازی و از سال آینده در دسترس قرار می‌گیرد. ...