راه اندازی سامانه شفافیت مالی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی قم: در جشن نیکوکاری سال۹۶ بیش از ۳میلیارد ریال کمک‌های مردمی جمع آوری شد. ...