نصب ۶ سامانه سرعت سنج در بزرگراه آیت الله بروجردی

هدف دستگاه قضا از ارتباط با حوزه و دانشگاه، کادرسازی از این دو نهاد علمی کشور است ...

قم، تنها استان مجهز به سامانه هشدار سیل

حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی، سبحانی، جوادی آملی و علوی گرگانی همگان را به حضور با شکوه در راهمپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن دعوت کردند ...