رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قم از تشکیل کمیته بررسی ابعاد خطرپذیر دانشگاه در این واحد دانشگاهی به منظور پیشگیری از بروز حوادث ناگوار برای دانشجویان خبر داد. " /> سانحه علوم و تحقیقات Archives | صبح قم | اخبار قم

تشکیل کمیته بررسی ابعاد خطرپذیر در دانشگاه آزاد اسلامی قم

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قم از تشکیل کمیته بررسی ابعاد خطرپذیر دانشگاه در این واحد دانشگاهی به منظور پیشگیری از بروز حوادث ناگوار برای دانشجویان خبر داد.

...