ظرفیت‌های مغفول قم در حوزه گردشگری سلامت

سالانه بیش از ۲ میلیون گردشگر و مسافر خارجی و ۲۰ میلیون گردشگر و مسافر داخلی وارد استان قم می‌شوند که طبق برآورد انجام ‌شده، درافق چشم‌انداز ۱۴۰۴ این تعداد به ۸ میلیون نفر گردشگرخارجی و ۴۱میلیون نفر گردشگر داخلی افزایش می‌یابد. شعار سال: سالانه بیش از ۲ میلیون گردشگر و مسافر خارجی و ۲۰ میلیون ...