قم در ایام نوروز امن خواهد بود/ هدایت ۳۶۰ معتاد متجاهر به کمپ

قم در ایام نوروز امن خواهد بود/ هدایت ۳۶۰ معتاد متجاهر به کمپ ...

آموزش ۷۵۰۰ دانش‌آموز سفیر سلامت در زمینه ارتقاء خودمراقبتی

رئیس اداره سلامت و تندرستی اداره‌کل آموزش و پرورش استان قم از آموزش ۷ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز سفیر سلامت در زمینه ارتقاء خودمراقبتی و سلامت خبر داد. شعار سال: محمد احمدی با اشاره به اهمیت ارائه آموزش‌های سلامت به دانش‌آموزان اظهار کرد: ارائه چنین آموزش‌هایی در انتقال آموزه‌های سلامت و تندرستی به دانش‌آموزان مؤثر است ...