استاندار قم از انتخاب استان قم به عنوان یکی از استان‌های برتر کشور از نظر امنیت سرمایه‌گذاری خبر داد. " /> ستاد تسهیل و رفع موانع تولید Archives | صبح قم | اخبار قم

قم؛ استان‌ برتر کشور در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری

استاندار قم از انتخاب استان قم به عنوان یکی از استان‌های برتر کشور از نظر امنیت سرمایه‌گذاری خبر داد.

...

مجمع مشورتی توسعه استان قم تشکیل شود

استاندار قم با تأكيد بر استفاده از ظرفيت كارشناسی صاحب‌نظران در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سياسی گفت: باید مجمع مشورتی توسعه استان قم تشکیل شود.

...