ضرورت نظارت جدی بر محدودیت‌های کرونایی مشاغل

شهردار قم در نشست خبری، گفت: خط آهن متروکه اطراف میدان سپاه در تعامل با راه آهن به زودی جمع آوری می شود. ...