امدادگران کمیته امداد را در نمازهایم دعا می کنم

قم (پانا) – سه عامل اصلی پیشرفت کمیته امداد قم از دیدگاه آیت الله علوی گرگانی، حسن برخورد، حسن تدبیراداری و حسن معیشت برای مددجویان است. آیت الله سیدمحمدعلی علوی گرگانی از مرجع تقلید ضمن قدردانی از مدیرکل و کارکنان کمیته امداد استان قم گفت: حسن برخورد شما در خدمت به نیازمندان قابل تقدیر است ...