دادستان: مسیرهای ورودی به محدوده سد کبار قم مسدود شد

قم- ایرنا- دادستان عمومی و انقلاب قم گفت: پس از سرریز کردن سد کبار قم، به دلیل وجود خطرات احتمالی، دستور قضایی مسدود سازی ورودی به منطقه مذکور به اداره راهدار و حمل و نقل جاده ای صادر شد. ...