آب سرشاخه‌های دز وصل شد

بهره‌برداری و اداره سه طرح ورزشی و دو اثر تاریخی قم، سال آینده به بخش خصوصی واگذار می‌شود. ...