جشنواره آوای سرو در قم به روایت تصویر

جشنواره آوای سرو در قالب جشنواره چله سرو در قم برگزار شد. ...