مقابله با آسیب‌های اجتماعی در فضای مجازی ضروری است

قم - مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم مقابله با آسیب‌های اجتماعی در فضای مجازی را ضروری دانست و گفت: باید با همه توان توطئه‌های دشمن در زمینه فضای مجازی را خنثی کنیم. ...