سفر رئیس جمهوری به عراق گره روابط ۲ کشور را باز کرد

قم- ایرنا- وزیر امور خارجه با بیان اینکه سفر رئیس جمهوری به عراق بسیار موفق بود گفت: در این سفر بسیاری از گره هایی که سالها در روابط میان دو کشور وجود داشت ، باز شد. ...