سکوی حمل خودور در ایستگاه راه آهن قم افتتاح شد

قم - ایرنا - سکوی حمل خودرو در ایستگاه راه آهن قم، روز یکشنبه طی آیینی با حضور معاون امور زائرین استانداری قم مورد بهره برداری قرار گرفت. ...