مدیر پژوهش دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم گفت: این دانشگاه در تربیت نيروی انسانی كارآمد و مورد نياز جامعه به لحاظ کیفیت آموزشی موفق بوده است. " /> سمیرا مخلصی Archives | صبح قم | اخبار قم

تربیت نیروی انسانی كارآمد در دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر پژوهش دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم گفت: این دانشگاه در تربیت نيروی انسانی كارآمد و مورد نياز جامعه به لحاظ کیفیت آموزشی موفق بوده است.

...