قم ظرفیت های زیادی برای ایجاد معادن سنگ تزیینی دارد

قم - ایرنا - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: این استان از ظرفیت های زیادی برای ایجاد معادن سنگ تزیینی و واحدهای صنعتی فرآوری آن برخوردار است. ...