تفکر سواره محوری در شهر قم به محیط زیست آسیب می زند

قم - ایرنا - مدیرکل حفاظت محیط زیست قم گفت: امروز تفکر قالب در شهر قم مانند سایر شهرهای کشور، اهمیت دادن به سواره و ساخت امکانات مورد نیاز تردد وسایل نقلیه است که این موضوع به محیط زیست آسیب وارد می کند. ...