مشکلات صنف نانوایان قم با کار کارشناسی پیگیری شود

قم - ایرنا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: مصوبه های شورای سیاستگذاری گندم مبنای تصمیم گیری ها در حوزه گندم، آرد و نان است، از این رو دبیرخانه شورا مصوبه ها را بر اساس دستورالعمل های موجود تنظیم‌ و از طرح موضوع های کارشناسی نشده جلوگیری کند. ...