خدمات ده گانه سپاه قم برای مقابله با کرونا

معاون امور عمرانی استانداری قم: تعداد بیمارستان های ویژه مبتلایان به کرونا در قم به 7 بیمارستان می رسد. ...