جای خالی مردم در تصمیم‌گیری‌ها

شعار سال: این روزها کمتر رسانه مکتوب و مجازی را می‌بینیم که بخش‌هایی از فضا یا زمان خود را برای صحبت از مخاطرات تغییر اقلیم اختصاص نداده باشد. تقریباً کمتر کسی نمی‌داند این موضوع در کشورمان و به ویژه در استان قم چقدر جدی است. با این حال تا کنون وقتی صحبت از تغییر اقلیم ...