عرضه بیش از هزار تن میوه نوروزی در قم

وزیر خارجه امروز در قم با آیات عظام دیدار می کند. ...