روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی باید صریح و سریع باشد

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان قوه قضائیه را پناهگاهی برای مردم دانست و تأکید کرد که با اقدام جهادی، روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی باید صریح و سریع باشد. ...