بسیاری از موارد هزینه‌ای در حوزه خدمات شهری شفاف نیست

شهردار قم با بیان اینکه بهای خدمات در امور خدمات شهری شفاف‌سازی نشده است تصریح کرد: بسیاری از موارد هزینه‌ای که در حوزه خدمات شهری وجود دارد شفاف نیست و به همین خاطر شهرداری به اجبار از بخش‌های دیگر در این قسمت هزینه می‌کند. شعار سال: شهردار قم با بیان اینکه بهای خدمات در امور ...