شخصیت‌هایی چون مرحوم پرورش به جوانان معرفی شوند

قم - مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه جوانان امروز بسیار متفاوت از ما هستند و الگوهای دیگری در ذهن آنان است، گفت: باید شخصیت‌هایی چون مرحوم پرورش به جوانان معرفی شوند. ...