مدیران رسانه‌ای در برنامه‌سازی از الگوهای بومی و ملی استفاده کنند

قم - نماینده آیت الله سیستانی با بیان اینکه در رشته‌های مختلف استعدادهای بسیاری وجود دارد که مدیریت و جهت دهی نمی‌شوند گفت: مدیران رسانه‌ای در برنامه‌سازی از الگوهای بومی و ملی استفاده کنند. ...