حج بهترین فرصت برای شکستن محاصره تبلیغاتی دشمنان است

قم - معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری گفت: مراسم حج بهترین فرصت برای پیشگامی در شکستن محاصره تبلیغاتی و تقویت رسانه‌های جمعی دشمنان است. ...