موفقیت کشور در گرو اعتماد به نیروهای داخلی و جوانان است

قم- استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه جوانان می‌توانند نقشه‌های شوم دشمنان را نقش بر آب کنند، گفت:مسئله مهم در موفقیت ایران اعتماد به نیروی‌های داخلی و جوانان متعهد است. ...