فاضلاب یک منبع پایدار آبی و قابل برنامه‌ریزی است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: استفاده از فاضلاب به عنوان یک منبع پایدار آبی و قابل برنامه ریزی، مسئله بسیار مهم و اساسی است که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. ...

ممنوعیت استقرار واحدهای هیدروکربن در استان قم

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: ممنوعیت استقرار واحدهای هیدروکربن در استان را با توجه به نبود زیرساخت‌ها برای کنترل آلایندگی شدید با جدیت پیگیری می‌کنیم.

...