عضو تیم آمادگی جسمانی از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم به‌دلیل تلاش برای ارتقای دانش ورزشی جامعه قدردانی کرد. " /> سید سجاد کاظمی Archives | صبح قم | اخبار قم

قدردانی عضو تیم ملی آمادگی جسمانی از دانشگاه آزاد اسلامی قم

عضو تیم آمادگی جسمانی از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم به‌دلیل تلاش برای ارتقای دانش ورزشی جامعه قدردانی کرد.

...