ورود “موبایل تاکسی” به قم معیشت خانواده تاکسی‌داران را تهدید می‌کند

معاون شهردار قم با بیان خطر پیش‌روی سازمان تاکسیرانی با ورود موبایل تاکسی‌ها گفت: شش هزار تاکسی با مجموع ۱۴ هزار خانوار در شهر قم وجود دارد که نفوذ موبایل تاکسی‌ها می‌تواند خطر مهمی در این زمینه باشد. شعار سال: عباس ذاکریان در دهمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم که در ساختمان شهید ...