مدیر گروه حقوق خصوصی در مقاطع ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، این واحد را یکی از کانون‌های پیشگام در آموزش رشته حقوق برشمرد. " /> سید مهدی میرداداشی Archives | صبح قم | اخبار قم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم در آموزش رشته حقوق پیشگام است

مدیر گروه حقوق خصوصی در مقاطع ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، این واحد را یکی از کانون‌های پیشگام در آموزش رشته حقوق برشمرد.

...