تشییع پیکر مرحوم آیت الله سید هاشم رسولی محلاتی

امامان جمعه قم و تهران از خانواده های شهدای سانحه هوایی دلجویی کردند . ...