مدیر حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم گفت: با راه‌اندازی سیستم حفاظتی و ایجاد امنیت نظام آموزشی این دانشگاه تقویت شد. " /> سیستم حفاظتی Archives | صبح قم | اخبار قم

تقویت امنیت در نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی قم

مدیر حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم گفت: با راه‌اندازی سیستم حفاظتی و ایجاد امنیت نظام آموزشی این دانشگاه تقویت شد.

...