اجرای اولین خط عابر پیاده سه بعدی در قم

شهردار منطقه یک قم گفت: اولین خط عابر پیاده سه بعدی در منطقه یک شهر قم اجرا شد. شعارسال: شهردار منطقه یک قم گفت: اولین خط عابر پیاده سه بعدی در منطقه یک شهر قم اجرا شد. مهدی اصفهانیان مقدم بیان داشت: این خط عابر پیاده طی مدت یک هفته عملیات اجرایی در منطقه یک ...